אמנים - אמנות ישראליתamanim.com

צייר אמן

יש אתגר גדול בציור אובייקטים "פשוטים" ולכאורה לא "חשובים".

נראה לי שיש בכך משהו פואטי.

צרו קשר