אמנים - אמנות ישראליתamanim.com

חזי ישמח - אמנות רב תחומית

אמן רב תחומי היוצר במתכת אמנות פיגורטיבית ויצירה ממיחזורחלקי מתכת ישנים

ציור ועיצוב

יציאת מצריים

גשם בא

גן בעדן

גבר גבר ..

אהבה כואבת

זוג

ויהי לנחש

גמל שלמה

חרקי חרקים

כוח

אחרית הימים

פרח נירוסטה

משכני

אהבה

צדיק של מים

פרח ופרפר

סלבדור

עבדות מודרנית

הרצון לרזון

קריאת השכמה

חודש תשיעי

מלאכת כפיים

מלאכת כפיים

תפילת הגשם

העכבר מהמלין

דיוקן

פסל נולד

יתוש קטלני

פנים ושמות

החיים בזבל

עוף מוכשר

קפוץ !!!

עף על עצמו

חיה

צליל פורח

סרט על מתעמלת אמנותית

מרבה רגליים

להטוט

התינשאי לי ?

צב השעה

כוס יגונים

סליחה אדון דיונון אתה השתגעת?

כדור וטראז 2

חכם בלילה

חכם בלילה

 חכם בלילה  

על קצה הלשון

כדור ויטראז מואר

רחמים

פרח אלחלד 3

ארוחה

שבלול

זמן פריצה

סערה

מאום בו בורג

לתת את הלב

גן בעדן

תפילת הרופא

דיוקן

אמא

החלטה

פסל סביבתי מועצת גני תקווה

פסל סביבתי מועצת גני תקווה

פרח אל חלד 2

פרח אלחלד 1

ריקוד לאור ירח

שיכור

לגעת

"וישאוהו במוט בשניים"

היכן המפתחות?

הנפה

גזירה

פקיר

חישול עצמי

מחול ומפגש

צרו קשר