אמנים - אמנות ישראליתamanim.com

צייר אמן

על תפיסתי האמנותית

יש אתגר גדול בציור אובייקטים "פשוטים" ולכאורה לא "חשובים". נראה שיש בכך משהו פואטי.

ההרמוניה, האסתטיקה והצבעוניות המתווספות לכך מוסיפות ומדגישות את תחושת הריגוש.

אם פה ושם נוצר נרטיב, הוא אינו מתוכנן.

ההבעה האצורה בעבודות נועדה להיות קשר בין החוויות שלי לאלו של לאלו של הצופה.

מטרתי בציור היא להשפיע על החושים על יד העצמת המציות.

ציור הוא סוג של אמנות שבה חשיבות האינטואיציה עשויה לעלות על חשיבות הידע הממשי.

במילים אחרות אני מחפש אחר דימויים ש"ידליקו" אצלי את אותו ניצוץ שיגרום להעלותם על הבד.

גרהרד ריכטר מיטיב לתאר זאת בציתות הבה:

"אין שום היגיון בדיבור על ציור. כשאתה מוסר משהו באמצעות הלשון, אתה משנה אותו, אתה מעניק לו תכונות שמאפשרות מסירה בדיבור ומעלים את התכונות שאינן ניתנות למסירה בדיבור, אבל דווקא הן אלה שתמיד חשובות יותר."

צרו קשר